Service Centrale Future Line Instal
Test
 • Pret fix pe toata durata contractului;
 • Interventia gratuita pentru avarie, cu timp garantat de interventie: 24, 48, 72 ore in functie de optiunile selectate;
 • Echipamentul beneficiaza de o verificare gratuita, la semnarea contractului, la echipamentele care fac obiectul contractului (echipamentul trebuie sa fie functional, in cazul in care nu este se aduce la conformitate cu tarifele societatii);
 • Echipamentele beneficiaza in caz de avarie de o interventie service (manopera) pe an GRATUITA;
 • Autorizarea in functionare (ISCIR), pentru centrala, la termen este GRATUITA;
 • Autorizarea in functionare ( ANRE ), pentru instalatia de gaz ( verificare nu revizie ), la termen este GRATUITA;
 • Inlocuirea de echipament (manopera) GRATUITA, in conditiile executantului;
Test
 • Executantul se va prezenta la locul indicat si va efectua toate lucrarile ce fac obiectul prezentului contract, luand in considerare data primei puneri in functiune a aparatelor. Executantul stabileste efectuarea intretinerilor anuale la data scadenta de comun acord cu Beneficiarul;
 • Fiecare revizie tehnica poate fi indexata cu costuri suplimentare, in efectuarea operatiunilor cuprinse in Lista Operatiilor De Intretinere, daca se constata ca trebuiesc inlocuite piese, subansamble sau operatorul foloseste consumabile. Preturile fiind comunicate si acceptate in prealabil, de catre Beneficiar;
 • Executantul va instrui persoana responsabila cu exploatarea echipamentului, desemnat de Beneficiar la fiecare intretinere anuala, in scopul asigurarii utilizarii corespunzatoare si corecte a aparatelor;
 • Personalul Executantului se obliga sa respecte regulile casei, ale Beneficiarului, daca exista si a fost informat despre acestea, pe toata durata prezentei sale in zona unde sunt instalate echipamentele;
 • Pe intreaga perioada de valabilitate a contractului, Executantul va asigura interventii folosind piese de schimb, cu preturi de referinta pe web: https://piesamea.ro
 • Executantul se obliga sa monteze gratuit echipamentul vandut de el, la cel mai bun pret din piata, cu preturi de referinta pe web: https://compari.ro
 • Lucrarile care nu fac obiectul prezentului contract, se factureaza conform tarifelor societatii, afisate pe site https://fli.ro
Test
 • Beneficiarul va solicita efectuarea intretinerii anuale / interventie service, la Dispecerat / Call Center al Executantului.
 • Beneficiarul va asigura accesul personalului Executantului la locul de montare al echipamentelor care fac obiectul contractului. Este interzisa mascarea centralei cu diverse anexe (mobilier, zidarie, nise, etc.), iar daca totusi o face, anunta operatorul service si stabilesc impreuna prioritatile;
 • Beneficiarul va confirma, prin semnatura, lucrarile intreprinse si inscrise pe documentele prezentate, iar dupa efectuarea probelor, va confirma modul de functionare a echipamentelor, obligandu-se sa ia toate masurile pentru rezolvarea remedierilor propuse.
 • Beneficiarul se obliga sa respecte instructiunile de exploatare a echipamentelor contractate, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice a producatorului, normelor in vigoare, sa nu aduca modificari echipamentului si instalatiei ce fac obiectul contractului;
 • Beneficiarul nu va permite accesul altor persoane sau centre de service, la echipamente, exceptand specialistii Executantului. Interventia altor persoane elibereaza de raspundere Executantul, pentru interventiile anterioare;
 • In cazul in care Executantul a aplicat sigilii la echipamente sau la reglajele efectuate, se va aduce la cunostinta Beneficiarului acest lucru si se va evidentia in fisa de lucru. Beneficiarul are obligatia de a nu rupe sau deteriora sigiliile aplicate, in caz contrar elibereaza de raspundere Executantul, pentru interventiile anterioare.
 • In functie de necesitatile si de posibilitatile Executantului, Beneficiarul poate solicita lucrari suplimentare, suportand costurile incluse in devizul intocmit de personalul Executantului (ex.: spalare chimica, montare accesorii, modificari de instalatie sau prelungiri ale acesteia, etc);
Test
 • Verifica FUNCTIONAREA ECHIPAMENTULUI PE INCALZIRE SI APA CALDA MENAJERA.
 • Verificare dispozitive de control și de siguranță (vana de gaz, debitmetru/fluxostat, termostate, supapa de sig-uranta, aerisitor automat).
 • Eficiența/etanseitate circuitului de evacuare a gazelor arse.
 • Verificare etanseitate camera de ardere (daca este cazul)
  Curatare arzator și schimbător de căldură.
  Verificare integritate si pozitie electrod de aprindere si ionizare.
  Verificare etanseitate hidraulica gaz/apa si calitatea acesteia (PH, Duritate si Conductivitate).
  Verificare / corectare, presiune instalatie incalzire.
  Verificare / corectare, presiune aer in vasul de expansiune.
  Verificare si curatare turbina ventilator.
  Verificare functionare vana deviatoare si pompa de circulație.
  Verificare si curatare sifon colectare condensate.
  Verificare functionare corecta a automatizarii.
  Verificare condiție exterioară și generală a echipamentului.
 • Timp estimat 45 min.
Test
 • Durata contractului este de doi ani si poate fi prelungit in urmatoarele conditii:
  Forta majora apara de raspundere partea care o invoca in termen de 5 zile de la data aparitiei si o dovedeste in termen de 15 zile de la aceasta data.
  Prezentul contract are o valabilitate de maxim 24 luni calendaristice, fara sa depaseasca data urmatoarei autorizari ISCIR si se prelungeste automat, pentru alte perioade de cate 24 luni calendaristice, daca nu este denuntat de niciuna din parti.
  In cazul rezilierii anticipate, daca au fost efectuate, Verificari Tehnice periodice ISCIR sau ANRE, in primul an de contract , acestea se obliga sa plateasca contravaloarea acestora in cuantum de 300 lei;
  Eventualele litigii se vor solutiona, potrivit legii romane, prin conciliere directa, iar in caz de nesolutionare de in-stantele judecatoresti, conform dreptului comun;
 • Prezentul contract poate fi reziliat in urmatoarele situatii:
  1. La implinirea perioadei de valabilitate pentru care acesta a fost incheiat.
  2. Prin acordul partilor, daca au fost executate interventii gratuite. In cazul in care au fost interventii acestea trebuiesc achitate, in cazul in care acest lucru nu se intampla, contractul devine titlu executoriu.
  3. In cazul neplatii a valorii contractului;
  4. Nerespectarea uneia sau mai multor prevederi contractuale de una din parti;
  5. In cazul dizolvarii si lichidarii judiciare ori a incetarii de plati sau falimentului oricareia dintre parti;
Test
 • Aria de competenta este in urmatoarele judete:
  Bucuresti
  Ilfov
  Dambovita
  Ialomita
  Calarasi
  Giurgiu
  Teleorman

Configurare Contract

Optiuni Contract Service

Putere Centrala - CazanTimp Maxim Raspuns La SesizareTotal: Selectati Putere si Timp Interventie


Date Contact

Nume si Prenume:
Nr Tel:
Email:

Sunt interesat de acest contract si doresc sa fiu contactat telefonic de un operator.